Първата сесия е насрочена за 27.09 и ще бъде посветен на ритъма/танц САМБА! За повече информация кликнете ТУК

Какво представлява курсът:

В основата си Rhythm & Dance е изграден на базата на естествения ни стремеж към цялостност и хармонизиране на отделните аспекти от нашата същност – емоционален, интелектуален, физически.

Курсът предлага възможност за запознаване с разнообразни ритми и модели на движение и по-цялостно преживяване на тези, които познаваме.

Целта е да се задейства и опознае капацитета на тялото,  да се възстанови  и развие вътрешния контакт със себе си, за да се наслаждаваме на способността си за автентичен, а не единствено интелектуален, отклик на действителността.

Ритмите и танцуването:

Музикалният ритъм и танцът са неразривно и дълбоко свързани. Танцът прави ритъма видим. Когато танцуваме, откриваме достъп до личните си ресурси от жизнена енергия. Известно е, че енергията се разпространява чрез вълни, които имат своите модели, а самите модели се съдържат в разнообразните ритми. Така –  навлизайки в богатството от ритми,  събуждаме в себе си различни качества на енергията, която носим.

Това създава гъвкавост на преживаването и прави достъпни и качества на себеусещането, които са физически асоциирани със съответния ритъм, но до този момент не са били на фокус в полезрението ни.

Пълноценното използване на тази енергия влияе върху емоционалното ни, духовно и интелектуално присъствие. И колкото повече откриваме и опознаваме ритъма в телата си, толкова повече се откриваме и за живота.

За кого е предназначен курсът:

Rhythm & Dance заниманията са без ограничения във възрастта и за участието в тях не се изисква предварителна музикална или танцова подготовка.

Какво се случва по време на заниманията:

Част от участващите създават Ритъм, който задава темпото и танцуващите започват да се движат в унисон с дръм ансамбъла от звуци, звучащ в същия  момент.

  • Създават се разнообразни ритми и своевременно се откриват съответстващите им форми в движение;
  • Опознават се типовете ритъм и моделите движения;
  • Експериментира се с движението;
  • Създава се спонтанен танц;
  • Наблюдават се и се разпознават ритмите  в собствените  движения и в движението на другите.

Въздействие и Резултати:

Rhythm & Dance е занимание, което ще ви срещне с предизвикателството да изразите себе си чрез ритъм и танц, както физически, така и емоционално.

Rhythm & Dance курсът повишава концентрацията и изостря сетивността;  разширява чувството ни за лично добруване и  витализира  присъствието ни тук и сега.

Участието в едновременното създаване на ритъм и танц е изключително преживяване, което ще ви донесе удоволствие  от свободно течащата в тялото енергия  и удовлетворение от общуването с групата.